Filmtörténeti keretek

N. Rodowick: Fejezetek A film virtuális életéből

Imre Anikó: Minőség és televízió

Rosalind Galt − Karl Schoonover: Bevezető: A nem-tiszta művészfilm

Kovács András Bálint: Műfajok a magyar filmtörténetben

Miriam Bratu Hansen: Az érzékletek tömeggyártása: a klasszikus film mint vernakuláris modernizmus

Füzi Izabella: Néző és közönség − Mozitörténeti vázlat

Kránicz Bence: A korai magyar filmkritika kutatásának problémái

 

Diákmunka

Mravik Patrik: Produktív represszió. A cenzúra mint a filmtörténet felszabadított tárgya

 

Recenzió

Sághy Miklós: Államszocializmus a televízióban, televízió az államszocializmusban. (Anikó Imre: TV Socialism. Duke University Press, Durham and London, 2016.)