Nyár

Table of contents and Abstracts – Summer 2017

Edited by Ágnes Matuska – Ervin Török Anikó Oroszlán: Moll Cutpurse/Mary Frith – Variations on Early Modern Female Identity It is a well-known fact that in early modern English theatre, there were no actresses, and female roles were played by boy actors. At the same time, both public and private stages provided occasions for women ...

2017. nyár [XII. évfolyam, 4. szám] tartalom

Teatralitás, közélet és kultúra: metszéspontok a koramodern angol irodalomban Az Apertúra jelen számában közölt tanulmányok azt vizsgálják, hogyan formálták különféle szövegek (drámai szövegek, pamfletek, utópiák és versciklusok) a koramodern Angliában koruk gondolkodását a teatralitásról, a társadalmi szerepekről és az identitás performatív aspektusairól. Három szerző a női szerepekre koncentrál: Oroszlán Anikó írása a női identitás alakulásával foglalkozik a színpad, a ...
Moll Cutpurse/Mary Frith – Változatok a kora modern női identitásra

Moll Cutpurse/Mary Frith – Változatok a kora modern női identitásra

A színháztörténet sokáig alapvető tényként kezelte, hogy a reneszánsz kori angol közszínházakban – bár a közönség soraiban ott ültek – nem játszhattak nők. A dolgozat Mary Frith, a hírhedt londoni zsebmetsző és szórakoztató figuráján keresztül a nők korabeli megmutatkozási lehetőségeit vizsgálja.
Megtestesülés és megtestesítés: néző, színpad és színész a koramodern színházban

Megtestesülés és megtestesítés: néző, színpad és színész a koramodern színházban

A dolgozat koramodern drámai testmetaforák elemzésével vizsgálja, hogyan alakul a közönség és a szereplők szelfről alkotott képe a drámaszöveg, színrevitel és a közönség színházi élményének interakciója nyomán kibomló térérzékelés során.
Jago, a színházellenesség szócsöve és bűnbakja

Jago, a színházellenesség szócsöve és bűnbakja

Tanulmányomban Jago karakterét színpadon játszó színészként vizsgálom, a korabeli színházellenes nézetek fényében. Vizsgálódásomat az teszi izgalmassá, hogy az Othello egyike azon shakespeare-i tragédiáknak, amely mellőz mindennemű nyílt utalást a színházra és/vagy színészetre, miközben megtestesíti a színházellenesség legfőbb, színházzal kapcsolatos félelmét.
Kabbala, tudomány és utópia: Margaret Cavendish és a The Blazing World (1666)

Kabbala, tudomány és utópia: Margaret Cavendish és a The Blazing World (1666)

A jelen dolgozat Margaret Cavendish The Blazing World (1666/1668) című utópiáját értelmezi az utópikus irodalom és a kabbala hagyományának 17. század közepi kontextusában, ugyanakkor reflektál a szöveghez kapcsolódó, a tudomány és az irodalom korabeli viszonyát illető kérdésekre is.
Locus, platea, mundus: a társadalmi valóság eljátszásának módozatai

Locus, platea, mundus: a társadalmi valóság eljátszásának módozatai

A dolgozat egy amerikai performanszművész és politikai aktivista, Billy tiszteletes példáján keresztül egy olyan performatív működésmódot elemez, amelyet rituális, teátrális és politikai szintek összjátéka hoz létre.
Világok harca a korai újkorban. A színházmetafora politikaelméleti vonatkozásai a Sebes agynak késő sisakban

Világok harca a korai újkorban. A színházmetafora politikaelméleti vonatkozásai a Sebes agynak késő sisakban

A Sebes agynak késő sisak című, 1631 táján keletkezett magyar nyelvű versciklus a harmincéves háború korának legfontosabb hús-vér szereplőit, illetve allegorikus alakok formájában az abban résztvevő országok egy részét mutatja be.

Table of contents and Abstracts – Summer 2016

Lóránt Stőhr: An overflow of emotions: the career of documentarist Ágnes Sós in the light of the institutional context This study analyzes the slow change of paradigm in Hungarian documentary filmmaking after 2000 by focusing on Ágnes Sós’ directorial career. It relates the aesthetics of documentaries with their institutional background, and exposes the ways how the ...

Tartalom

Történeti és strukturális vizsgálatok a kortárs vizuális kultúrában E tematikus szám szövegei egyrészt azt vizsgálják, hogy a kortárs magyar és a nemzetközi dokumentumfilm, a magyar művészfilm és műfaji film milyen korábbi, akár a rendszerváltás időszakát megelőző kérdéseket, elbeszélői gyakorlatokat örökölt meg, elbeszélői gyakorlatai milyen társadalmi, intézményi, esztétikai feltételektől függtek, illetve függnek. A tanulmányok ennek az ...
Az emlékezés formái és az emlékezet politikái. Az emlékezés mint a történelmi-politikai identitáskeresés időrend-felbontó narratív formája a Kádár-korszakban és továbbélése a posztkommunizmus időszakában

Az emlékezés formái és az emlékezet politikái.
Az emlékezés mint a történelmi-politikai identitáskeresés időrend-felbontó narratív
formája a Kádár-korszakban és továbbélése a posztkommunizmus időszakában

1. Tanulmányomban a Kádár-korszak filmművészetének egyik narratív formaeljárása és a társadalmi identitás témája között keresek kapcsolatot, majd kitekintésként utalok e kapcsolat továbbélésére a kortárs magyar filmben. A szocialista realizmus időszaka után, 1954-től indul el a magyar filmművészet formai és a gondolati értelemben vett újjászületése, amely egy hosszúra nyúlt átmeneti periódust követően, 1963-ra jut el az ...
Érzelmek kiáradása. Sós Ágnes dokumentumfilmes pályája az intézményrendszer tükrében

Érzelmek kiáradása. Sós Ágnes dokumentumfilmes pályája az intézményrendszer tükrében

„A mai dokumentumfilmes piacon majdnem mindenki az erős történeteket keresi.” Az angolszász filmkultúrában a kilencvenes évektől meghatározó piaci trendet a magyar dokumentumfilmes gyártás sokára, csak 2010 környékén kezdte el követni. A magyarországi dokumentumfilmes gyakorlat kétezres évekbeli átalakulását, lassú paradigmaváltását egy rendezői pálya elemzésén keresztül érzékeltetem. Sós Ágnes pályája világosan mutatja a magyar dokumentumfilm kritikailag sikeres ...
Az eljátszott történelem. Az ölés aktusa és A csend képe

Az eljátszott történelem.
Az ölés aktusa és A csend képe

The capacity for human evil depends upon our ability to lie to ourselves. Joshua Oppenheimer Az elemzésem tárgya egy sok vitát és élénk kritikai figyelmet kiváltó 2012-es dokumentumfilm, Joshua Oppenheimertől Az ölés aktusa (The Act of Killing). A film több nemzetközi díjat nyert, Magyarországon is vetítették, magyar nyelven is készültek róla ismertetők, tanulmányok. A filmnek ...
Zsánerek útvesztőjében. Műfajok és műfaji elemek a kortárs magyar filmben

Zsánerek útvesztőjében. Műfajok és műfaji
elemek a kortárs magyar filmben

„Csak egy kis csapat segíthet megakadályozni, hogy a gonosz kiszabaduljon Veszprém megyéből, és leigázza a világot.” – búgja a narrátor a Küsz 2. című, soha el nem készült magyar horror-vígjáték előzetesében, mely 2011-ben került fel a videomegosztó weboldalakra. Az időközben megalakult Magyar Nemzeti Filmalap 2013 januárjában utasította el a Küsz 2. filmtervet. Az elutasítás fő ...
Rések a valóság textúráján. Az egymásra fényképezés alakzata  a filmben és a kortárs vizuális tömegkultúrában

Rések a valóság textúráján.
Az egymásra fényképezés alakzata a filmben
és a kortárs vizuális tömegkultúrában

A fikció szintjén az egymásra fényképezés láthatóvá teszi a láthatatlant, a diskurzus szintjén azonban ez a trükk azt is láttatja, amit a film rendszerint elrejt, azaz a film alapvető működését, amely abból áll, hogy a mozgásban (a filmszalag mozgása a gépben és a reprezentált mozgása a vásznon) egyesít két különböző rögzített fotogramot, amelyeket összeköt egy ...