Nyár

Table of contents and Abstracts – Summer 2016

Lóránt Stőhr: An overflow of emotions: the career of documentarist Ágnes Sós in the light of the institutional context This study analyzes the slow change of paradigm in Hungarian documentary filmmaking after 2000 by focusing on Ágnes Sós’ directorial career. It relates the aesthetics of documentaries with their institutional background, and exposes the ways how the ...

Tartalom

Történeti és strukturális vizsgálatok a kortárs vizuális kultúrában E tematikus szám szövegei egyrészt azt vizsgálják, hogy a kortárs magyar és a nemzetközi dokumentumfilm, a magyar művészfilm és műfaji film milyen korábbi, akár a rendszerváltás időszakát megelőző kérdéseket, elbeszélői gyakorlatokat örökölt meg, elbeszélői gyakorlatai milyen társadalmi, intézményi, esztétikai feltételektől függtek, illetve függnek. A tanulmányok ennek az ...
Az emlékezés formái és az emlékezet politikái. Az emlékezés mint a történelmi-politikai identitáskeresés időrend-felbontó narratív formája a Kádár-korszakban és továbbélése a posztkommunizmus időszakában

Az emlékezés formái és az emlékezet politikái.
Az emlékezés mint a történelmi-politikai identitáskeresés időrend-felbontó narratív
formája a Kádár-korszakban és továbbélése a posztkommunizmus időszakában

1. Tanulmányomban a Kádár-korszak filmművészetének egyik narratív formaeljárása és a társadalmi identitás témája között keresek kapcsolatot, majd kitekintésként utalok e kapcsolat továbbélésére a kortárs magyar filmben. A szocialista realizmus időszaka után, 1954-től indul el a magyar filmművészet formai és a gondolati értelemben vett újjászületése, amely egy hosszúra nyúlt átmeneti periódust követően, 1963-ra jut el az ...
Érzelmek kiáradása. Sós Ágnes dokumentumfilmes pályája az intézményrendszer tükrében

Érzelmek kiáradása. Sós Ágnes dokumentumfilmes pályája az intézményrendszer tükrében

„A mai dokumentumfilmes piacon majdnem mindenki az erős történeteket keresi.” Az angolszász filmkultúrában a kilencvenes évektől meghatározó piaci trendet a magyar dokumentumfilmes gyártás sokára, csak 2010 környékén kezdte el követni. A magyarországi dokumentumfilmes gyakorlat kétezres évekbeli átalakulását, lassú paradigmaváltását egy rendezői pálya elemzésén keresztül érzékeltetem. Sós Ágnes pályája világosan mutatja a magyar dokumentumfilm kritikailag sikeres ...
Az eljátszott történelem. Az ölés aktusa és A csend képe

Az eljátszott történelem.
Az ölés aktusa és A csend képe

The capacity for human evil depends upon our ability to lie to ourselves. Joshua Oppenheimer Az elemzésem tárgya egy sok vitát és élénk kritikai figyelmet kiváltó 2012-es dokumentumfilm, Joshua Oppenheimertől Az ölés aktusa (The Act of Killing). A film több nemzetközi díjat nyert, Magyarországon is vetítették, magyar nyelven is készültek róla ismertetők, tanulmányok. A filmnek ...
Zsánerek útvesztőjében. Műfajok és műfaji elemek a kortárs magyar filmben

Zsánerek útvesztőjében. Műfajok és műfaji
elemek a kortárs magyar filmben

„Csak egy kis csapat segíthet megakadályozni, hogy a gonosz kiszabaduljon Veszprém megyéből, és leigázza a világot.” – búgja a narrátor a Küsz 2. című, soha el nem készült magyar horror-vígjáték előzetesében, mely 2011-ben került fel a videomegosztó weboldalakra. Az időközben megalakult Magyar Nemzeti Filmalap 2013 januárjában utasította el a Küsz 2. filmtervet. Az elutasítás fő ...
Rések a valóság textúráján. Az egymásra fényképezés alakzata  a filmben és a kortárs vizuális tömegkultúrában

Rések a valóság textúráján.
Az egymásra fényképezés alakzata a filmben
és a kortárs vizuális tömegkultúrában

A fikció szintjén az egymásra fényképezés láthatóvá teszi a láthatatlant, a diskurzus szintjén azonban ez a trükk azt is láttatja, amit a film rendszerint elrejt, azaz a film alapvető működését, amely abból áll, hogy a mozgásban (a filmszalag mozgása a gépben és a reprezentált mozgása a vásznon) egyesít két különböző rögzített fotogramot, amelyeket összeköt egy ...
A net art az net art az net art. A médiumspecifikusság és a posztmédia dichotómiája az internetes művészetben

A net art az net art az net art.
A médiumspecifikusság és a posztmédia dichotómiája az internetes művészetben

Netművészet kontra művészet a neten Az internetes művészet (vagy röviden: net art) a világháló és a művészet kapcsolatának új alkotói módjait jelöli. A háló hozzávetőlegesen 1994-től datálható popularizálódásától kezdődően az internetes művészet diskurzusában szinte az első művek megszületésével párhuzamosan megképződött az a máig ható dichotómia, amely a „net art versus art on the net” szófordulatban ...
Mozgókép és jelentés. Barkácsolás és jelentéstulajdonítás a Final Cutban

Mozgókép és jelentés. Barkácsolás és jelentéstulajdonítás a Final Cutban

Bevezetés A Final Cut – Hölgyeim és Uraim Pálfi György 2012-ben bemutatott posztmodern, formalista filmkísérlete. A mű az egyetemes filmtörténelem 449 különböző darabjából összeállított eklektikus alkotás, amely kizárólag a montázs technikájára építve koherens narratív egységet hoz létre teljesen heterogén filmrészletekből. Ezáltal a Final Cut romantikus műfaji filmként is működik, létrehozva a Férfi és a Nő ...
A film mint teremtett fejlődés. Mozgásfolyamatok, a mozgó és a mozgató a film szerkezetében

A film mint teremtett fejlődés. Mozgásfolyamatok,
a mozgó és a mozgató a film szerkezetében

Az arányt nemcsak a számokban és a mértékben kell felismerni, hanem a hangokban, súlyban, időben és elhelyezkedésben is, illetve bármely hatóerőben. Leonardo da Vinci Dolgozatom célja, hogy a narratív filmi mozgásfolyamatok lehetséges feltételeit körüljárjam, és megvizsgáljam milyen mozgatók, hatóerők jöhetnek létre egy film narratív szerkezetén belül. A narratív film felépülhet folyamatokból, előre eltervezett útvonalból: a ...
Jönnek a britek? Fejezetek a brit film történetéből

Jönnek a britek? Fejezetek a brit film történetéből

[Fejezetek a brit film történetéből. Szerk. Győri Zsolt. Eger, Líceum, 2010.] Régen elmúltak már azok az idők, amikor például Truffaut még tréfálkozhatott a brit filmművészet teljesítményén, és amikor maguk a britek is úgy gondolták, hogy e területen nem lehet őket egy lapon említeni a franciákkal vagy az olaszokkal. Az utóbbi negyedszázadban radikálisan megváltozott a brit ...
Határeset.  Király Hajnal: Könyv és film között. A hűségelven innen és túl. Koinónia, Kolozsvár, 2010.

Határeset. Király Hajnal: Könyv és film között. A hűségelven innen és túl. Koinónia, Kolozsvár, 2010.

Király Hajnal doktori disszertációjának átdolgozott változata a kolozsvári Koinóia Kiadó által gondozott filmelméleti sorozat második köteteként jelent meg. (A sorozat első darabja Margitházi Beja: Az arc mozija. Közelkép és filmstílus. Koinónia Kiadó, Kolozsvár, 2008.) A szerző az ELTE-n szerzett doktori fokozatot filozófiatudmány-esztétika szakon, és előképzettsége erőteljesen érződik a könyv fogalom- és szakirodalom-használatán, valamint megközelítésmódján – ...
A hasznavehetetlenség ábrázolása Nicolas Winding Refn filmjeiben

A hasznavehetetlenség ábrázolása Nicolas Winding Refn filmjeiben

You go into the office and take a book or two from the shelves. You read a few lines, like your life depended on reading ’em right. But you know your life doesn’t depend on anything that makes sense, and you wonder where in the hell you got the idea it did; and you begin ...
Buster Keaton és a burleszk nagy formája

Buster Keaton és a burleszk nagy formája

Bevezetés Buster Keaton helye és jelentősége a film egyetemes történetében és egyáltalán a filmről való gondolkodásban mára nem kérdéses. Charlie Chaplin valamikori árnyékából előbújva, jelentősége kortársaitól és a burleszk egyéb nagy alakjaitól függetlenül is számottevő. A némafilm aranykorában tevékenykedő komikus mára már nem kevesebb számunkra, mint a modern film egyik előfutára, kinek alkotásai és alakja ...
A szövetté vált idő (Wong-Kar-wai)

A szövetté vált idő (Wong-Kar-wai)

Az idő nem bennünk van, éppen ellenkezőleg, az idő az a bensőség, amelyben létezünk, mozgunk, élünk és változunk. (1) Bevezetés Wong Kar-wai filmművészete szinte tálcán kínálja magát a Gilles Deleuze filmfilozófiai fogalomrendszerén nyugvó vizsgálódásra. Egyik adekvát oka ennek, hogy a wongi életmű magát az időt kutatja témáiban – és ahogy látni fogjuk – a filmes eszközök ...