Ősz

Table of contents and Abstracts – Fall 2016

Tamás Csordás – Nóra Gőbel: Brands in memes. Perception of LEGO and Barbie toy brands through internet memes Internet memes are fresh and up-to-date elements of the internet culture, and in this respect show many similarities with traditional gossip. Memes are becoming an integral part of the internet folk’s everyday vocabulary and part of consumer ...

Tartalom – 2016. ősz [XII. évfolyam, 1. szám]

Internetes mémek – (poszt?)memetika Ajánló Richard Dawkins a mém fogalmát a gén analógiájára alkotta meg, és a kultúrán belül terjedő, másolható információ alapegységét értette alatta. A mémnek a kultúra konstruálásában kiemelt szerepet, és bizonyos értelemben saját hatékony cselekvési képességet, ágenciát tulajdonított. A memetikai iskola képviselőit mechanisztikus, redukcionista, epidemológiai megközelítéseik miatt sok kritika érte, aminek eredményeképpen ...
Internetes mémek, vírusok, (poszt?)memetika – rövid kutatástörténeti bevezető

Internetes mémek, vírusok, (poszt?)memetika – rövid kutatástörténeti bevezető

Bevezetés Az Apertúra jelen számában közreadott tanulmányok úgy lettek összeválogatva, hogy bemutassák az internetes mémekkel foglalkozó tudományos szakirodalom sokféleségét, illetve rávilágítsanak a definíciós lehetőségek és a módszertani megközelítések sokféleségére. Bár elképzelhető, hogy mind a vizsgált jelenségek, mind az ehhez felhasznált módszerek részben efemerális természetűnek bizonyulnak, mégis fontosnak tűnik ezen dinamikusan változó tendenciák rögzítése annak érdekében, ...
Az internetes mémek definiálása

Az internetes mémek definiálása

A memetika legfőbb problémája és talán legnagyobb dilemmája az, hogy hogyan definiálja a „mém” szó pontos jelentését. Dawkins eredeti definíciója meglehetősen képlékeny – az ő értelmezésében a mém „a kulturális közlés [transmission] vagy az utánzás [imitation] alapegysége”. Példái széles skálán mozogtak a fogalmaktól (Isten) a szövegeken át (gyerekmondókák vagy viccek) egészen a szabályosan ismétlődő cselekvésekig ...
A mémelmélet helye az újmédia kutatásában

A mémelmélet helye az újmédia kutatásában

Egy-egy új jelenség feltűnésekor a kutatók gyakran azzal szembesülnek, hogy hiányoznak a fogalmak, magyarázó elméletek, amelyek révén az új tapasztalat beilleszthető a tudományos tudás addigi rendszerébe, vagy akár csak elbeszélhető a tudományos közösség számára érthető nyelven. A médiakutatókat különösen érinti ez a probléma, nem véletlen, hogy a digitális média kutatási terrénumán egyre gyorsuló ütemben jelennek ...
A mémek mint műfaj: a strukturációelmélet alkalmazása a mémelemzésben

A mémek mint műfaj: a strukturációelmélet alkalmazása a mémelemzésben

Bevezetés Joseph Ducreux, francia művész, 1735-ben született. Portréival vált híressé, melyekért bárói címet kapott, és kinevezték Marie Antoinette királynő első számú festőjévé. 1793-ban Ducreux befejezte Portrait de l’artiste sous les traits d’un moquer (A művész portréja, feketerigónak öltözve) című önarcképét. A portré Ducreux-t, a francia arisztokratát barna kabátban és fekete kalapban ábrázolja, önelégülten vigyorogva, miközben ...
Márkák mémekben: A LEGO- és a Barbie-márkák megítélése az internetes mémek tükrében

Márkák mémekben: A LEGO- és a Barbie-márkák megítélése az internetes mémek tükrében

Bevezetés: Márkák a digitális térben A web 2.0-s technológiák és a közösségi média elterjedése korábban elképzelhetetlen új lehetőségeket teremtett a márkák számára, hogy megerősítsék pozícióikat a fogyasztói kultúrában. A márkák köré speciális, földrajzilag nem behatárolt rajongói közösségek épülnek. Egy erős márkaközösség növeli a fogyasztói lojalitást, csökkenti a marketingköltségeket, és a vállalat számos ötletet meríthet belőle ...
„Apu, mi az a kék halál?” – A képalapú internetes mémek mint a kollektív identitás elemeinek hordozói

„Apu, mi az a kék halál?” – A képalapú internetes mémek mint a kollektív identitás elemeinek hordozói

A tanulmány címe a linuxos közösségekben évek óta újra és újra felbukkanó feliratos képről származik. A kép a Disney-stúdió Az oroszlánkirály (The Lion King. Roger Allers – Rob Minkoff, 1994) című animációs filmjének egy részletét emeli ki. Ebben a főhős oroszlánkölyök, Simba apjával, a regnáló oroszlánkirállyal, Mufasával egy sziklaszirtről nézi a naplementét birodalmuk felett. Az ...
Trump! A mémek mint a figyelemalapú politika kiszolgálói

Trump! A mémek mint a figyelemalapú politika kiszolgálói

Bevezetés: a figyelem kérdése a társadalomtudományokban Az egyik korai felfogás szerint a figyelem mindenki által ismert. A jelenség az elme által birtokba vett tiszta és élénk forma, amelyet több lehetséges párhuzamosan jelen levő tárgy vagy gondolatmenet közül választott ki. A szubjektív tapasztalaton alapuló nézőpont (fokalizáció), a koncentráció és a tudatosság a lényeg. Egyben azt is ...
„Nem kell cukiság a LOLCatbe”: A műfaj, a társadalmi nemek és a csoportidentitás szerepe az internetes mémek értelmezésében és fogyasztásában

„Nem kell cukiság a LOLCatbe”: A műfaj, a társadalmi nemek és a csoportidentitás szerepe az internetes mémek értelmezésében és fogyasztásában

Bevezetés A hálózati technológiák széles körű elterjedése megváltoztatta az emberek egymással és a világgal való kapcsolatteremtésének módjait. Az info-kommunikációs technológia [IKT] fejlődése változásokat hozott a gazdasági, a politikai és a személyek közötti kommunikációba. A felhasználók által létrehozott tartalom [User Generated Content – UGC] mennyiségének és a fogyasztás intenzitásának növekedésével a részvételi kultúra korszakába érkeztünk, ami ...
Fertőzéselmélet a mikrobákon túl

Fertőzéselmélet a mikrobákon túl

Bevezetés: négy megjegyzés Az internetet böngészve vagy egy militáns iszlám könyvesboltot meglátogatva néhány perc alatt elég motivációt találunk CD-ken, prédikációkban, DVD-ken ahhoz, hogy kedvünk legyen öngyilkos merénylőként robbantani. Olyasvalami ez, ami végigsöpör az iszlám világon, és amelyben megnyilvánul a nyugat iránti gyűlölet Irak lerohanása, Izrael támogatása és a világgazdaság nyugati felügyelete miatt… Csak akkor fog ...
A vokális gesztus. A mozi eredeteinek hangjai

A vokális gesztus. A mozi eredeteinek hangjai

A mozi egész biztosan az egyik leginkább túldeterminált technológia, mely az 1890-es évek végén jelent meg a korábbi kulturális gyakorlatok széles tárházából. A médium archeológiájának feltérképezésekor nyomon követhetjük a vetített mozgó képek hosszú történetét, például a laterna magica vetítéseket, melyektől a mozi abban különbözik, hogy fotografikus realista képekkel dolgozik. Vagy, ha a mozi alapját a ...

Table of contents and Abstracts – Fall 2015

Change of the regime on film Kriss Ravetto-Biagoli: Laughing into an Abyss. Cinema and Balkanization The article examines the challenges of filmmaking after the regime change and various wars in Eastern Europe. Most of the films mentioned do not celebrate the coming of democracy and they fail to deliver clear moral judgements. The question is ...

2015. ősz tartalom

Rendszerváltás film(b)en Az Apertúra jubileumi számának témája a magyar és a kelet-európai rendszerváltások kérdése. Ez a kérdés a 2006-os gazdasági válságot követő depresszió nyomán megint aktuálissá vált, és elsősorban úgy merül fel, hogy a korábban a szovjet érdekszférába tartozó országok demokrácia felé fordulása mennyiben és miként gondolható el valódi és visszafordíthatatlan demokratikus fordulatként, mennyiben gondolható ...
Örvénybe nevetés. Mozi és balkanizáció

Örvénybe nevetés. Mozi és balkanizáció

Aki szörnyekkel viaskodik, vigyázzon, nehogy közben szörny legyen belőle. S ha sokáig tekintesz az örvénylő mélységbe, a mélység is beléd tekint. (Nietzsche 2000) Virágoznak koponyáink a nevetéstől, tekints ránk átható szemeddel tekints Magadra kigúnyolunk,  szörnyeteg (Popa 1997)   1997. decemberi indulása óta a Los Angeles-i Szabadság Filmfesztivál azokat a kelet-európai filmeket támogatta, amelyek „felfedik a ...