Moll Cutpurse/Mary Frith – Változatok a kora modern női identitásra

Oroszlán Anikó: Moll Cutpurse/Mary Frith – Változatok a kora modern női identitásra

A színháztörténet sokáig alapvető tényként kezelte, hogy a reneszánsz kori angol közszínházakban – bár a közönség soraiban ott ültek – nem játszhattak nők. A dolgozat Mary Frith, a hírhedt londoni zsebmetsző és szórakoztató figuráján keresztül a nők korabeli megmutatkozási lehetőségeit vizsgálja.
Megtestesülés és megtestesítés: néző, színpad és színész a koramodern színházban

Jennifer A. Low: Megtestesülés és megtestesítés: néző, színpad és színész a koramodern színházban

A dolgozat koramodern drámai testmetaforák elemzésével vizsgálja, hogyan alakul a közönség és a szereplők szelfről alkotott képe a drámaszöveg, színrevitel és a közönség színházi élményének interakciója nyomán kibomló térérzékelés során.
Jago, a színházellenesség szócsöve és bűnbakja

Zámbóné Kocic Larisa: Jago, a színházellenesség szócsöve és bűnbakja

Tanulmányomban Jago karakterét színpadon játszó színészként vizsgálom, a korabeli színházellenes nézetek fényében. Vizsgálódásomat az teszi izgalmassá, hogy az Othello egyike azon shakespeare-i tragédiáknak, amely mellőz mindennemű nyílt utalást a színházra és/vagy színészetre, miközben megtestesíti a színházellenesség legfőbb, színházzal kapcsolatos félelmét.
Kabbala, tudomány és utópia: Margaret Cavendish és a The Blazing World (1666)

Maczelka Csaba: Kabbala, tudomány és utópia: Margaret Cavendish és a The Blazing World (1666)

A jelen dolgozat Margaret Cavendish The Blazing World (1666/1668) című utópiáját értelmezi az utópikus irodalom és a kabbala hagyományának 17. század közepi kontextusában, ugyanakkor reflektál a szöveghez kapcsolódó, a tudomány és az irodalom korabeli viszonyát illető kérdésekre is.
Locus, platea, mundus: a társadalmi valóság eljátszásának módozatai

Matuska Ágnes: Locus, platea, mundus: a társadalmi valóság eljátszásának módozatai

A dolgozat egy amerikai performanszművész és politikai aktivista, Billy tiszteletes példáján keresztül egy olyan performatív működésmódot elemez, amelyet rituális, teátrális és politikai szintek összjátéka hoz létre.
Világok harca a korai újkorban. A színházmetafora politikaelméleti vonatkozásai a Sebes agynak késő sisakban

Fazekas Sándor: Világok harca a korai újkorban. A színházmetafora politikaelméleti vonatkozásai a Sebes agynak késő sisakban

A Sebes agynak késő sisak című, 1631 táján keletkezett magyar nyelvű versciklus a harmincéves háború korának legfontosabb hús-vér szereplőit, illetve allegorikus alakok formájában az abban résztvevő országok egy részét mutatja be.
Ajánló

2017. nyár [XII. évfolyam, 4. szám]

Teatralitás, közélet és kultúra: metszéspontok a koramodern angol irodalomban

Az Apertúra jelen számában közölt tanulmányok azt vizsgálják, hogyan formálták különféle szövegek (drámai szövegek, pamfletek, utópiák és versciklusok) a koramodern Angliában koruk gondolkodását a teatralitásról, a társadalmi szerepekről és az identitás performatív aspektusairól. Három szerző a női szerepekre koncentrál: Oroszlán Anikó írása a női identitás alakulásával foglalkozik a színpad, a nézőtér és a közélet mint társadalmi színpad vonatkozásában; Jennifer A. Low tanulmánya a színpadi teret mint a szelf metaforáját és a közönség észlelésének dialektikáját elemzi; Maczelka Csaba tanulmánya pedig arra fókuszál, hogyan kísérli meg egy női szerző az önreprezentációján keresztül tudatosan alakítani a tudományos közéletet. Két cikk kitágítja az angol koramodernitás perspektíváját – az egyik a theatrum politicum performatív vonatkozásait vizsgálja egy magyar versciklusban (Fazekas Sándor tanulmánya), a másik pedig egy kortárs amerikai performanszművész munkásságát alapul véve gondolja újra a színházi terek performatív rétegzettségét és azok társadalmi funkcióit (Matuska Ágnes írása). A cikkekben kivétel nélkül felmerül a korabeli színházellenes vita, amely kritika nem csak a színházakkal, hanem a társadalmi önreprezentálással szemben is megfogalmazódott; tanulmányában Zámbóné Kocic Larisa e vita ellentmondásait elemzi.

A számot szerkesztette Matuska Ágnes.

Tartalomjegyzék
Moll Cutpurse/Mary Frith – Változatok a kora modern női identitásra

Oroszlán Anikó: Moll Cutpurse/Mary Frith – Változatok a kora modern női identitásra

A színháztörténet sokáig alapvető tényként kezelte, hogy a reneszánsz kori angol közszínházakban – bár a közönség soraiban ott ültek – nem játszhattak nők. A dolgozat Mary Frith, a hírhedt londoni zsebmetsző és szórakoztató figuráján keresztül a nők korabeli megmutatkozási lehetőségeit vizsgálja.
Megtestesülés és megtestesítés: néző, színpad és színész a koramodern színházban

Jennifer A. Low: Megtestesülés és megtestesítés: néző, színpad és színész a koramodern színházban

A dolgozat koramodern drámai testmetaforák elemzésével vizsgálja, hogyan alakul a közönség és a szereplők szelfről alkotott képe a drámaszöveg, színrevitel és a közönség színházi élményének interakciója nyomán kibomló térérzékelés során.
Jago, a színházellenesség szócsöve és bűnbakja

Zámbóné Kocic Larisa: Jago, a színházellenesség szócsöve és bűnbakja

Tanulmányomban Jago karakterét színpadon játszó színészként vizsgálom, a korabeli színházellenes nézetek fényében. Vizsgálódásomat az teszi izgalmassá, hogy az Othello egyike azon shakespeare-i tragédiáknak, amely mellőz mindennemű nyílt utalást a színházra és/vagy színészetre, miközben megtestesíti a színházellenesség legfőbb, színházzal kapcsolatos félelmét.
Kabbala, tudomány és utópia: Margaret Cavendish és a The Blazing World (1666)

Maczelka Csaba: Kabbala, tudomány és utópia: Margaret Cavendish és a The Blazing World (1666)

A jelen dolgozat Margaret Cavendish The Blazing World (1666/1668) című utópiáját értelmezi az utópikus irodalom és a kabbala hagyományának 17. század közepi kontextusában, ugyanakkor reflektál a szöveghez kapcsolódó, a tudomány és az irodalom korabeli viszonyát illető kérdésekre is.
Locus, platea, mundus: a társadalmi valóság eljátszásának módozatai

Matuska Ágnes: Locus, platea, mundus: a társadalmi valóság eljátszásának módozatai

A dolgozat egy amerikai performanszművész és politikai aktivista, Billy tiszteletes példáján keresztül egy olyan performatív működésmódot elemez, amelyet rituális, teátrális és politikai szintek összjátéka hoz létre.
Világok harca a korai újkorban. A színházmetafora politikaelméleti vonatkozásai a Sebes agynak késő sisakban

Fazekas Sándor: Világok harca a korai újkorban. A színházmetafora politikaelméleti vonatkozásai a Sebes agynak késő sisakban

A Sebes agynak késő sisak című, 1631 táján keletkezett magyar nyelvű versciklus a harmincéves háború korának legfontosabb hús-vér szereplőit, illetve allegorikus alakok formájában az abban résztvevő országok egy részét mutatja be.